Plan wydawniczy

Chcesz wydać swoją książkę?
Zgłoś tytuł do planu wydawniczego na swoim Wydziale!

 

Plan wydawniczy dla Autorów z Uniwersytetu Śląskiego

Objaśnienie:

• W podstawowy plan wydawniczy – tzw. plan wydawniczy „A” – wpisujemy wyłącznie prace, które w chwili złożenia do realizacji przejdą proces recenzyjny, Autor wprowadzi sugerowane przez Recenzenta poprawki, a Wydziałowy Zespół do spraw Wydawniczych je zaaprobuje.

• W rezerwowy plan wydawniczy – tzw. plan wydawniczy „B” – wpisujemy wszystkie pozostałe prace; jeżeli do zadeklarowanego czasu złożenia pracy do realizacji dzieło przejdzie proces recenzyjny, Autor wprowadzi sugerowane przez Recenzenta poprawki, a Wydziałowy Zespół do spraw Wydawniczych je zaaprobuje, praca automatycznie przechodzi do planu podstawowego („A”).

Uwaga: konsekwencją wpisania dzieła w podstawowy plan wydawniczy („A”) jest zablokowanie odpowiednich kwot, które nie będą już dostępne dla innych Autorów, a także przypisanie prac Redaktorom. Taka decyzja pociąga zatem  konsekwencje finansowe, a więc należy czynić deklaracje rozważnie. 

Procedura zgłaszania dzieł do planu wydawniczego

Uwaga: Autorzy zgłaszają dzieła do Wydziałowego Planu Wydawniczego zgodnie z zarządzeniem Wydziałowego Zespołu do spraw Wydawniczych, jednak nie później niż do 20 grudnia każdego roku, kiedy Zespół przedkłada plan Wydawnictwu.

Następnie:

1) między 1 listopada a 20 grudnia – Wydziałowy Zespół do spraw Wydawniczych przedkłada Wydawnictwu UŚ plan wydawniczy na kolejny rok;

2) między 1 stycznia a 31 marca – złożenie prac przewidzianych w planie „A” do realizacji w drugim kwartale; realizacja wyłącznie tytułów złożonych do Wydawnictwa wraz z recenzjami między 1 października a 31 grudnia;

3) między 1 kwietnia a 30 czerwca – złożenie prac przewidzianych w planie „A” do realizacji w trzecin kwartale; realizacja wyłącznie tytułów złożonych do Wydawnictwa wraz z recenzjami między 1 stycznia a 31 grudnia;

4) między 1 lipca a 30 września – złożenie prac przewidzianych w planie „A” do realizacji w trzecim kwartale; realizacja wyłącznie tytułów złożonych do Wydawnictwa wraz z recenzjami między 1 kwietnia a 30 czerwca;

5) między 1 października a 31 grudnia – złożenie prac przewidzianych w planie „A” do realizacji w pierwszym kwartale kolejnego roku; realizacja wyłącznie tytułów specjalnych, tzw. „szybkiej ścieżki”, oraz – w sytuacjach wyjątkowych – tytułów których opracowanie i produkcja uległy z różnych względów opóźnieniu;

Uwaga: Wydawnictwo nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z winy Autora: uprzejmie prosimy Państwa Autorów o sprawne korekty na tzw. „szczotkach” i stałą współpracę z Redaktorem prowadzącym tytuł.

Uwaga: Prace, które znalazły się w podstawowym planie wydawniczym („A”) lecz nie zostały dostarczone na czas będą realizowane w ostatnim kwartale. Proszę zwrócić uwagę na termin rozliczania środków fnansowych (np. granty, fundusz badań statutowych, etc.)