Zasady recenzowania

Każda praca przed przyjęciem do wydania drukiem musi zostać poddana recenzji wydawniczej. Prosimy Państwa o zapoznanie się z przyjętymi przez Kolegium Wydawnicze w listopadzie 2019 roku (zaktualizowanymi w marcu 2020) zasadami recenzowania:

1) monografii naukowych - kliknij tutaj,

2) artykułów zgłaszanych do czasopism naukowych - kliknij tutaj.

 

Uwaga! Od lutego 2019 r. prace, które mają być wydane poza Wydawnictwem UŚ nie mogą być kierowane do recenzji przez Wydawnictwo UŚ! Za proces recenzyjny odpowiada wydawca, więc to wydawnictwo zewnętrzne musi ten proces przeprowadzić.