Złożenie materiału

Po  pozytywnej recenzji wydawniczej  i po korektach wynikających z recenzji– kolejnym krokiem jest przekazanie pracy do realizacji wydawniczej. W zależności od typu składanej pracy prosimy o kierowanie się wskazówkami zawartymi w  dziale Monografia lub Praca zbiorowa. Uprzejmie prosimy, by materiał dla Wydawnictwa został przygotowany zgodnie z  zaleceniami podanymi w dziale Zalecenia edytorskie. Szczególnie prosimy o to, by wszelkie elementy graficzne były dobrej jakości, a przypisy były skonstruowane według normy obowiązującej w naszym Wydawnictwie.