Wskazanie źródeł finansowania / Kalkulator kosztów opracowania wydawniczego i druku

Przy składaniu pracy po recenzji do opracowania wydawniczego uprzejmie prosimy o wskazanie źródeł finansowania druku (przekazanie informacji o przyznanych środkach na wydanie pracy). Informacje konieczne do tzw. „dekretacji kosztów” posiadają osoby zajmujące się finansami na Wydziałach (przy środkach z tzw. konkursów wydziałowych) i w Instytutach (przy środkach z badań statutowych), które są najlepiej zorientowane w kwotach i źródłach przyznanych Państwu na publikację. Dział Nauki może pomóc w potwierdzeniu funduszy z grantów lub konferencji. Ponieważ potwierdzanie i rozliczanie kosztów druku pracy następuje w systemie SAP, zachęcamy do kontaktu z księgowością wydziałową lub z działem kontrolingu w rektoracie, gdzie otrzymacie Państwo szczegółowe dane o finansowaniu swojej pracy.
 

Kalkulator kosztów opracowania wydawniczego i druku dla Autorów z Uniwersytetu Śląskiego

Uwaga: koszt publikacji ujętych w puli arkuszy dofinansowanych przez Rektora (wykonanie w normach) to wyłącznie koszt recenzji i druku; koszt publikacji realizowanych poza tą pulą, to konieczność opłacenia też prac wydawniczych (opracowania redakcyjnego).

W przypadku publikacji komercyjnych dochodzi jeszcze marża na koszty ogólnowydawnicze - wtedy prosimy o kontakt i indywidulanie wyceniamy publikację, następnie realizujemy tytuł po otrzymaniu zgody Prorektora na prace związane z publikacją będącą poza planem wydawniczym.

 

1. RECENZJA

Koszty arkusza autorskiego (40 tys. znaków) to zwyczajowo 68 zł - choć stawka zależna jest od decyzji wydziałowych zespołów ds. wydawniczych i może być różna w zależności o wydziału, waha się w widełkach od 30 do 200 zł, stawka ta jest ustalana przez wydziałowe zespoły ds. wydawniczych (jest to stawka wpiasana w umowę cywilno-prawną z recenzentem, ale pracodawca, w zależności od wielu różnych czynników, nie znanych nam (zależnych indywidualnie od osoby), musi doliczyć do tego obciążenia zusowskie, składki zdrowotnej itp., więc koszt jest wyższy, standardowo przyjmuje się, że koszt to o około 20% więcej niż kwota wpisana w umowę)

2. DRUK

(cena zależy od zmiennych: nakład, kolory, oprawa twarda/miękka, szyta/ klejona itd.) –

cena określona w przetargu:

Wstępne koszty druku* książki prosimy wyliczyć wg wstępnej objętości w arkuszach drukarskich

(1 ark. druk. = 16 s.):

– koszt 1 ark. druk. (strony czarno-białe) = 200 zł (oprawa twarda),

– koszt 1 ark. druk. (strony czarno-białe) = 160 zł (oprawa broszurowa szyta**),

– koszt 1 ark. druk. (strony czarno-białe) = 120 zł (oprawa broszurowa klejona),

– koszt 1 strony kolorowej = 100 zł.

 

*koszty druku zależą od wysokości nakładu, podane wyżej kwoty zostały wyliczone dla nakładu

170 egz. Standardowo, z racji rozwoju kanałów elektronicznych, nakłady są niższe.

**przy objętościach powyżej 20 ark.druk. należy założyć oprawę szytą.

 

Uwaga: przy publikacji realizowanych poza tą dofinansowaną pulą - do kosztów druku dochodzi koszt prac wydawniczych:

 

3. OPRACOWANIE WYDAWNICZE (standardowe)

(koszt stały, niezależny od nakładu i innych zmiennych jak typ oprawy, liczba kolorów itd.)

– 300 zł / 1 arkusz (kwota pokrywa: redakcję, korektę, skład i projekt okładki.)

Czyli: średnio całkowity koszt arkusza (opracowanie wydawnicze + druk) w standardowym

nakładzie 170 egz. przy maksymalnie 10 stronach kolorowych (każda z nich to koszt

100 / nakład) wynosi (w zależności od oprawy) między 420 a 470 zł.

 

Uwaga: Zwiększenie nakładu i liczby stron kolorowych wpływa na podniesienie kosztów

druku, czego nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić z góry, stąd orientacyjne widełki.

 

4. KOSZTY PRAC WYDAWNICZYCH - w rozbiciu na poszczególne koszty, w tym niestandardowe, np. redakcja native-speakera

(koszty redakcyjne i poligraficzne)

120 - 128 - 138 zł / arkusz – koszty redakcji monografii polskiej – monografii obcej – tomu zbiorowego

150 zł / arkusz – koszty redakcji native-speakera

40 - 50 zł / arkusz – koszty korekty (testu w języku polskim - tekstu w języku obcym)

30 zł/arkusz - koszty redakcji technicznej

70 zł / arkusz – koszty składu/łamania

projekt okładki – 300,00 zł

 

Prosimy o wskazywanie źródeł finansowania druku poprzez podanie: elementu PSP z tematem badawczym lub MPK wraz z odpowiednim ZFIN. Wskazane źródła finansowania muszą być potwierdzone przez osobę zajmującą się finansami danego Wydziału (księgową, referenta, specjalistę, kierownika dziekanatu):

 

Wydział Artystyczny:

Halina Waniewska, e-mail: halina.waniewska@us.edu.pl, tel. 33 854 63 60

Wydział Artystyczny, Instytut Muzyki:

Maria Tomczyk, e-mail: maria.tomczyk@us.edu.pl, tel. 33 854 61 17

Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki:

Joanna Wesoły, e-mail: joanna.wesoły@us.edu.pl, tel. 33 854 61 16

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska:

dr Krystyna Zając; e-mail: krystyna.zając@us.edu.pl, tel. 32 200 94 61

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji:

Katarzyna Salamon-Liboska, e-mail: katarzyna.salamon@us.edu.pl, tel. 33 854 61 96

Wydział Filologiczny:

Agnieszka Binduchowska, e-mail: agnieszka.binduchowska-lach@us.edu.pl, tel. 32 364 08 28

Wydział Nauk o Ziemi:

Zenona Rabęda, e-mail: zenona.rabeda@us.edu.pl, tel. 32 368 94 17

Wydział Nauk Społecznych:

Monika Tereszko, e-mail: monika.tereszko@us.edu.pl, tel. 32 359 14 37

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

Krystyna Oleś, e-mail: krystyna.oles@us.edu.pl, tel. 32 359 97 52

Wydział Prawa i Administracji:

Małgorzata Buchacz, e-mail: malgorzata.buchacz@us.edu.pl, tel. 32 359 12 57

Wydział Radia i Telewizji:

Ewa Gorlińska-Kucik, e-mail: ewa.gorlinska-kucik@us.edu.pl, tel. 32 259 70 11

Wydział Teologiczny:

Aneta Świderska, e-mail: aneta.swiderska@us.edu.pl, tel. 32 356 90 57

Szkoła Języka i Kultury Polskiej:

Magdalena Knapik, e-mail: magdalena.knapik@us.edu.pl, tel. 32 251 29 91