Etap redakcyjny

Państwa prace – o ile zostały zamieszczone w planie wydawniczym – są przyjmowane do kolejnych etapów procesu wydawniczego przez cały rok. Jednak prawdopodobieństwo ich wydania drukiem w danym roku kalendarzowym zależy od momentu, w którym  zostaną złożone  w Wydawnictwie w wersji ostatecznej (po recenzji). W trakcie procesu wydawniczego nad Państwa książką pracuje sztab osób: redaktor merytoryczny (prowadzący), redaktor techniczny, korektor, pracownik  składu.  Redaktor merytoryczny (prowadzący) jest osobą koordynującą  czynności tego zespołu i to z nim będziecie Państwo kontaktować się najczęściej. Naszym założeniem jest, by praca, która ma pozytywną recenzję wydawniczą i która zostaje nam przekazana (z kompletem wymaganych dokumentów) w pierwszym kwartale roku, została wydana drukiem do końca tego roku. Prace habilitacyjne i awansowe ze względu na swój charakter są  traktowane priorytetowo.