Zmiany w sposobie funkcjonowania Wydawnictwa UŚ w 2019 roku

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianami organizacyjnymi na Uniwersytecie Śląskim oraz wprowadzaniem nowych procedur wydawniczych w 2019 roku:

  1. w okresie od 19 lipca do 20 października Wydawnictwo nie będzie przyjmowało tytułów do opracowania ani skierowania do recenzji – w tym czasie wprowadzone w życie zostaną nowe procedury wydawnicze, dostosowane do nowej struktury Uniwersytetu i nowych regulaminów organizacyjnych,
  2. począwszy od 1 lipca sekretariat Wydawnictwa będzie zamknięty we wszystkie środy,
  3. podobnie jak w latach wczesniejszych, tytuły, które mają być wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego do końca 2019 roku muszą zostać przyjęte do teki (po recenzji) do końca czerwca. Na tytuły te jednostki zlecające muszą mieć zagwarantowane środki (będą one blokowane w momencie przyjęcia tytułu do teki). Przypominamy, że przyjęcie tytułów do teki następuje dopiero w momencie stwierdzenia kompletności dokumentacji tytułu (więcej na stronie: https://www.wydawnictwo.us.edu.pl/node/1881).

 

Przypominamy także, że od lutego obowiązuje nowe zarządzenie Rektora w sprawie warunków dofinansowania ze środków UŚ publikacji u wydawców zewnętrznych (więcej na stronie: https://www.wydawnictwo.us.edu.pl/node/1951).