Uchwała ws. monografii zbiorowych

Bardzo prosimy o zapoznanie z nowymi przepisami regulującymi publikowanie w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego prac zbiorowych: link o uchwały nr 1 Komisji ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 20 października 2020 oraz link do uchwały Kolegium Wydawniczego WUŚ podjętej 27 października 2020.