Kondolencje

Z niewyobrażalnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Profesora Andrzeja Norasa - wybitnego uczonego, specjalisty z zakresu historii filozofii, cenionego nauczyciela akademickiego, autora wielu wyjątkowych monografii.

 

Przez cztery ostatnie lata to właśnie On jako prorektor do spraw badań naukowych był naszym Opiekunem i nie ma słów, by wyrazić, ile to dla nas znaczyło, jak wiele Mu zawdzięczamy i za jak wiele jesteśmy wdzięczni.

 

Rodzinie, wszystkim pozostającym w żalu po Jego odejściu - składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia.

 

Nasza wspólnota akademicka straciła dziś nie tylko wielkiego uczonego - straciliśmy Mistrza, Autorytet, Przyjaciela.

 

Pracownicy Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego

 

Profesor należał do Autorów bardzo dobrze przemyślanych i przygotowanych prac.

 

Był człowiekiem niezwykle pracowitym, słownym, a przy tym pełnym pogody ducha.

 

Obiecał jeszcze w październiku, że teraz odpocznie po kadencji Prorektora, a my wiedziałyśmy, że jego odpoczynek „zaowocuje” kolejną publikacją. Niestety Profesor nie przyjdzie do wydawnictwa z dokumentacją kolejnej pracy, nie pożartuje, nie napije się z nami wydawniczej kawy, nie ukaże się kolejna książka. A żal…

Dyrekcja Wydawnictwa