Średniowiecze Polskie i Powszechne

Kontakt: 

Jerzy Sperka jsper@poczta.onet.pl
Bożena Czwojdrak bozena.czwojdrak@us.edu.pl
Jakub Morawiec kubmo@wp.pl

Instytut Historii

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 11

40-007 Katowice

adres: www.ih.us.edu.pl

tel. 0048323591314

e-mail: ih.wns@us.edu.pl