Średniowiecze Polskie i Powszechne

Kontakt: 

 

Uniwersytet Śląski

Instytut Historii

ul. Bankowa 11

40-007 Katowice

 

e-mail: sredniowieczepip@us.edu.pl