Średniowiecze Polskie i Powszechne

„Średniowiecze Polskie i Powszechne" jest czasopismem naukowym, redagowanym przez pracowników Zakładu Historii Średniowiecza Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Pierwszy tom, jeszcze pod tytułem Średniowiecze polskie i powszechne, ukazał się w 1999 roku. Jego redaktorem był obecny i ówczesny kierownik tegoż Zakładu – prof. dr hab. Idzi Panic. Od tomu drugiego redaktorem „Średniowiecza" był także prof. UŚ dr hab. Jerzy Sperka. Kolejny tom ukazał się dopiero w 2002 roku, dalsze w 2004 i 2007 roku, a od tego roku „Średniowiecze", w niezmienionym składzie redakcyjnym, ukazywało się już co rok. W związku z tym, że „Średniowiecze" zyskało status wydawnictwa ciągłego, zgodnie z wymogami Narodowego Ośrodka ISSN, mieszczącego się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, zmieniono nieznacznie zapis tytułu (zastosowano wielkie litery oraz cudzysłów) i wprowadzono nową numerację tomów. I tak, pierwsza po tytule cyfra oznacza tom nowego wydawnictwa ciągłego, natomiast w nawiasie podany jest numer liczony od początku wydawnictwa „Średniowiecza", kiedy było jeszcze wydawnictwem wielotomowym. Czasopismo znalazło się na liście czasopism naukowych parametryzowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozszerzyła się też formuła periodyku, oprócz artykułów, publikowane są w nim recenzje. 

Na łamach czasopisma ogłaszane są teksty naukowe poświęcone średniowieczu polskiemu i powszechnemu. Ich odbiorcą jest szeroki krąg zainteresowanych, zwłaszcza historyków mediewistów i studentów. Wśród autorów znajdują się pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz historycy z innych ośrodków naukowych w kraju, a także z zagranicy. Artykuły publikowane są głównie w jęzuku polskim, ale także w angielskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim. Od tomu 1 (5) z 2009 roku czasopismo dostępne jest także w wersji internetowej: Śląska Biblioteka Cyfrowa: www.sbc.org.pl oraz Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com.

Jest też dostępne w bazie BazHum Muzeum Historii Polski w Warszawie. BazHum