Średniowiecze Polskie i Powszechne

Redaktor naczelny: 
prof. dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śl. w Katowicach), dr hab. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śl. w Katowicach)
Zespół redakcyjny: 
dr hab. Jakub Morawiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Katarzyna Niemczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Karol Nabiałek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Sekretarz: 
dr Iwona Pietrzyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)