Średniowiecze Polskie i Powszechne

Redaktor naczelny: 
dr hab. Bożena Czwojdrak, prof. dr hab. Jerzy Sperka
Sekretarz: 
dr hab. Jakub Morawiec