Średniowiecze Polskie i Powszechne

Rada programowa: 
Jerzy Sperka 
Katowice
Idzi Panic 
Katowice
Bożena Czwojdrak 
Katowice
Jakub Morawiec 
Katowice
Sobiesław Szybkowski  
Gdańsk
Stanisław Sroka 
Kraków
Leontij Wojtowycz 
Lwów