Średniowiecze Polskie i Powszechne

Rada programowa: 
doc. Mgr. Martin Čapský, PhD. 
(Univerzita Pardubice)
dr hab. Janusz Grabowski 
(Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie)
doc. Mgr. Petr Kozák, PhD. 
(Slezská univerzita v Opavě)
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. 
(Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
dr hab. Joanna Sobiesiak 
(Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Stanisław A. Sroka 
(Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. prof. UG Sobiesław Szybkowski 
(Uniwersytet Gdański)
dr hab. Grischa Vercamer 
(Universität Passau)
dr hab. Piotr Węcowski 
(Uniwersytet Warszawski)
prof. Leontij Wojtowycz 
(Львівський національний університет імені Івана Франка)
dr Marek L. Wójcik 
(Uniwersytet Wrocławski)