Średniowiecze Polskie i Powszechne

Średniowiecze Polskie i Powszechne T. 11 (15)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 1 (5)

red. Idzi Panic, red. Jerzy Sperka
Cena: 0,00 zł

Katowice 2019
ISSN 2353-9720
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 38,85 zł

Katowice 2009
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 2 (6)

red. Idzi Panic, red. Jerzy Sperka
cover
Cena: 1,00 zł

Katowice 2002
ISBN 83-226-1156-0

Cena: 25,20 zł

Katowice 2010
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 3 (7)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
cover
Cena: 1,00 zł

Katowice 2004
ISBN 83-226-1377-6

Cena: 27,30 zł

Katowice 2011
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 4 (8)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
cover
Cena: 1,00 zł

Katowice 2007
ISBN 978-83-226-1590-4

Cena: 29,40 zł

Katowice 2012
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 5 (9)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 6 (10)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
Cena: 33,60 zł

Katowice 2013
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 44,10 zł

Katowice 2014
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony