Średniowiecze Polskie i Powszechne

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 6 (10)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 7 (11)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
Cena: 44,10 zł

Katowice 2014
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 8 (12)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 9 (13)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
Cena: 29,40 zł

Katowice 2016
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2017
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 10 (14)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
Cena: 21,00 zł

Katowice 2018
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony