Średniowiecze Polskie i Powszechne

Procedura recenzowania: 

Proces recenzowania tekstów jest zgodny z wytycznymi MNiSW

Zasady recenzowania materiałów publikowanych w Średniowieczu Polskim i Powszechnym przebiegają w sposób następujący: nadesłane artykuły są wstępnie oceniane przez Radę Redakcyjną czasopisma, która dokonuje podstawowej selekcji. Artykuły spełniające wymogi przechodzą do kolejnego etapu recenzyjnego, redaktorzy główni proponują do każdego tekstu recenzentów, których zainteresowania są zbieżne z tematyką artykułu. Wytypowani recenzenci anonimowo oceniają tekst wedle formularza czasopisma obowiązującego przy ocenie. Tekst jest kwalifikowany do druku tylko wtedy, gdy recenzje kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia go do publikacji. Autor otrzymuje recenzje do wglądu, zobowiązany jest do ustosunkowania się na piśmie do wszystkich uwag recenzentów, do poprawy tekstu i dokonania ewentualnych zmian wynikających z sugestii recenzentów, a jeżeli niektórych uwag nie akceptuje, musi uzyskać aprobatę redakcji.

 

Lista recenzentów w latach 1999–2013:

Błażej Śliwiński (University of Gdańsk)

Marek Smoliński (University of Gdańsk)

Krzysztof Ożóg (Jagiellonian University)

Jan Tęgowski (University of Białystok)

Jan Wroniszewski (Nicholaus Copernicus University in Toruń)

Anna Sochacka (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)

Beata Możejko (University of Gdańsk)

Tomasz Jurek (Polish Academy of Sciences in Poznań)

Jerzy Strzelczyk (Adam Mickiewicz University in Poznań)

Lidia Korczak (Jagiellonian University)

Wojciech Fałkowski (University of Warsaw)

Rościsław Żerelik (University of Wrocław)

Adam Szweda (Nicholaus Copernicus University in Toruń)

Maria Starnawska (Jan Długosz Academy in Częstochowa)

Robert Bubczyk (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)

Jerzy Rajman (The Pedagogical University of Cracow)

Asdis Egilsdóttir (University of Iceland in Reykjavik)

Fjodor Uspienskij (Russian Academy of Sciences in Moscow)

Bjørn Bandlien (University of Oslo)

 

Lista recenzentów dla tomu 6 (10) 2014:

dr hab. Jarosław Dumanowski (prof. UMK)

dr hab. Beata Możejko (prof. UG)

dr hab. Krzysztof Skwierczyński (UW)

dr hab. Krzysztof Skwierczyński (UW)

dr hab. Adam Szweda (UMK)

dr hab. Piotr Węcowski (UW)

dr Marek Wójcik (UWr)

prof. dr hab. Jan Wroniszewski (UMK)