Średniowiecze Polskie i Powszechne

Lista recenzentów: 
_________________________________
Lista recenzentów w latach 1999–2013:
Błażej Śliwiński (University of Gdańsk)
Marek Smoliński (University of Gdańsk)
Krzysztof Ożóg (Jagiellonian University)
Jan Tęgowski (University of Białystok)
Jan Wroniszewski (Nicholaus Copernicus University in Toruń)
Anna Sochacka (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)
Beata Możejko (University of Gdańsk)
Tomasz Jurek (Polish Academy of Sciences in Poznań)
Jerzy Strzelczyk (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Lidia Korczak (Jagiellonian University)
Wojciech Fałkowski (University of Warsaw)
Rościsław Żerelik (University of Wrocław)
Adam Szweda (Nicholaus Copernicus University in Toruń)
Maria Starnawska (Jan Długosz Academy in Częstochowa)
Robert Bubczyk (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)
Jerzy Rajman (The Pedagogical University of Cracow)
Asdis Egilsdóttir (University of Iceland in Reykjavik)
Fjodor Uspienskij (Russian Academy of Sciences in Moscow)
Bjørn Bandlien (University of Oslo)
_________________________________
Lista recenzentów dla tomu 6 (10) 2014:
dr hab. Jarosław Dumanowski (prof. UMK)
dr hab. Beata Możejko (prof. UG)
dr hab. Krzysztof Skwierczyński (UW)
dr hab. Krzysztof Skwierczyński (UW)
dr hab. Adam Szweda (UMK)
dr hab. Piotr Węcowski (UW)
dr Marek Wójcik (UWr)
prof. dr hab. Jan Wroniszewski (UMK)
_________________________________