Notka biograficzna

List otwarty do Autorów WUŚ w sprawie biogramów
 

Szanowni Państwo, zachęcamy do aktualizowania notek biograficznych, które publikujemy przy Państwa książkach w zakładce "O Autorze". Jeżeli zauważą Państwo jakieś błędy lub będą chcieli zatualizować lub dodać brakującą notkę, prosimy o kontakt z Wydawnictwem oraz przesłanie poprawnego tekstu (Ligia Dziadas - ligia.dziadas@us.edu.pl). Aktualizację notki oraz wszystkie poprawki wprowadzimy w możliwie najkrótszym czasie. Każdy przysłany biogram przed publikacją zostanie przez redaktora ujednolicony do następującej postaci:

Imię Nazwisko, tytuł/stopień naukowy w pełnym brzmieniu, np. doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie/Instytucie... Uniwersytetu.... Dodatkowe informacje dotyczące kariery naukowej. Zainteresowania badawcze. Wybrane publikacje (tytuły książek proszę zapisywać kursywą, w nawiasie podając miejsce i rok wydania; tytuły czasopism proszę zapisywać pismem prostym w cudzysłowie [data aktualizacji dd.mm.rrrr]