Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa

Rada programowa: 
Dieter Bingen  
Darmstadt
Krzysztof Frysztacki 
Kraków
Grzegorz Gorzelak 
Warszawa
Bohdan Jałowiecki 
Warszawa
Kazimierz Krzysztofek 
Warszawa
Joanna Kurczewska 
Warszawa
Michał Lis 
Opole
Peter Ondrejkovič 
Nitra
Andrzej Sadowski 
Białystok
Andrzej Sakson 
Poznań
Janusz Słodczyk 
Opole
Paweł Starosta 
Łódź
Józef Styk 
Lublin
Marek Ziółkowski 
Poznań
Rudolf Žáček 
Opawa