„Chowanna” 2012. R. 55(69). T. 2 (39): Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy

red. Stanisław Juszczyk
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2012
ISSN: 
0137-706X
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
432
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 26 mm
Oprawa: 
broszurowa, szyta, folia błyszcząca
Inne: 
bibliogr., abstracts, key words, tab., kolorowe ilustr., wykr.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, czasopismo
Język: 
angielski, polski
31,50 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Chowanna” 2012. R. 55(69). T. 2 (39): Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy (całość)

01 Edukacja i pedagogika w społeczeństwie wiedzy — wybrane zagadnienia

02 Neuronauki w edukacji. Nowe możliwości w procesie nauczania-uczenia się

03 Neuropedagogika i neurodydaktyka — tendencje XXI wieku

04 "Elastyczny umysł" w perspektywie diagnozy i wsparcia rozwoju zdolności kierunkowych studentów oraz uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

05 Szkoła w społeczeństwie wiedzy

06 Pamięć przeszłości w społeczeństwie przyszłości. Studium na przykładzie gimnazjalistów z Czeskiego Cieszyna

07 Młodzież gimnazjalna z terenów wiejskich a używki — diagnoza i wnioski dla profilaktyki szkolnej

08 Edukacja uczniów romskich

09 Specyfika upodobań obrazowych dzieci w wieku przedczytelniczym w zakresie abstrakcyjnych obrazów ilustracyjnych

10 Prezentacja informacji o otaczającym świecie w czasopismach dla dzieci przedszkolnych

11 Dziecko uzdolnione muzycznie w edukacji. Specyfika kształcenia i opieki

12 Kompetencje studentów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie kształtowania umiejętności tworzenia tekstu pisanego przez uczniów w wieku wczesnoszkolnym

13 Projekt Eko-Matma Programu Comenius jako realizacja idei "Uczenie się przez całe życie"

14 Soroban — japońskie liczydło w edukacji matematycznej XXI wieku

15 Umiejętności matematyczne dzieci sześcioletnich

16 Wykorzystanie Teorii Ograniczeń w procesie kształtowania kompetencji społecznych uczniów w młodszym wieku szkolnym

17 Rola gier komputerowych w czasie wolnym młodzieży w wieku adolescencji

18 Technologie informacyjno-komunikacyjne w budowaniu przestrzeni edukacyjnej

19 Tekst, hipertekst, sieć — szanse edukacyjne

20 Długotrwały odbiór przekazu medialnego przez dzieci w wieku 10—12 lat

21 Tekstowy charakter komunikacji wirtualnej a problemy edukacyjne młodzieży gimnazjalnej

22 Znaczenie szkolnej edukacji medialnej w kontekście rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

23 Zróżnicowanie poziomu kompetencji informatycznych uczniów klas początkowych

24 Pedagogika społeczna i pedagogika specjalna wobec edukacji osób niepełnosprawnych

25 Preparation of future teachers for teaching in inclusive schools from the viewpoint of cooperation with parents of children with special educational needs

26 Creating the programs for children with delayed school attendance in kindergarten

27 Percepcja słuchowa u dzieci w wieku przedszkolnym — raport z badań

28 Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli jako jedna z dróg wprowadzania zmian w szkolnictwie specjalnym. Założenia a wyniki badań własnych

29 Edukacja w placówkach penitencjarnych (opinie, interpretacje pedagogiczne)

30 Globalization and education — studying and teaching at the catholic university today

31 Warunki tworzone w uniwersytecie do autoedukacji studentów

32 Problemy edukacyjne seniorów z Górnego Śląska na tle poczucia sensu życia w społeczeństwie wiedzy