Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 5 (9)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2013
ISSN: 
2080-492X
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
236
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 14 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Numer pracy: 
PN 3109
Inne: 
wklejka, kolorowa mapka, fot., tab., streszcz., summ., Zsfg.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, wydawnictwo ciągłe
Język: 
angielski, polski, ukraiński
33,60 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 5 (9) (całość)

01 Horse-fights: The brutal entertainment of the Saga Age Icelanders

02 Epithets awarded to kings by the skalds and their potential value for historical studies - the case of Magnus the Good

03 Konflikt księcia z możnymi czy zdrada podkanclerza? Jeszcze raz o liście świadków na dokumencie księcia Bolesława Wstydliwego dla biskupa krakowskiego Prandoty z 1253 roku

04 Understanding the balance of power in Eastern Iceland, Some remarks on the Saga of the Men of Svinafell

05 Leon rex ruthenorum na kartach kroniki Anonymi Leobiensis Chronicon

06 Sprawy toruńskiego kupca Johannesa Warschowa, Przyczynek do zagadnienia rozwiązywania konfliktów między poddanymi wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego a mieszkańcami sąsiednich władztw w I dekadzie XV stulecia

07 Kilka uwag o prozopografii i związkach rodzinnych najbliższych krewnych arcybiskupów gnieźnieńskich Mikołaja Trąby i Wojciecha Jastrzębca

08 Nowomarchijskie przypadki Wierzbięty ze Smogulca, Przyczynek do dziejów Nowej Marchii pod władzą Zygmunta Luksemburczyka i zakonu krzyżackiego

09 Testament młynarza z Koła, Przyczynek do badań nad późnośredniowiecznym młynarstwem na ziemiach polskich

10 Ze studiów nad ideologią polityczną Kazimierza Jagiellończyka, Wątek pokoju i zgody w państwie

11 Mieszczanin czy rycerz? Przyczynek do biografii Heinka z Głubczyc

12 Rola polityczna i kościelna kardynała Fryderyka Jagiellończyka, Najnowsza historiografia i perspektywy badawcze