Romanica Silesiana

Redaktor naczelny: 
Krzysztof Jarosz
Zespół redakcyjny: 
Aneta Chmiel – sekretarz redakcji odpowiedzialny za teksty w języku włoskim
Andrzej Rabsztyn – sekretarz redakcji odpowiedzialny za teksty w języku francuskim
Zuzanna Szatanik – sekretarz redakcji odpowiedzialny za teksty w języku angielskim
Ewelina Szymoniak – sekretarz redakcji odpowiedzialny za teksty w języku hiszpańskim
Gianna Avallone (Uniwersytet Śląski) – redaktor odpowiedzialny za poprawność językową tekstów w języku włoskim
Francisco Jiménez Calderón (Universidad de Extremadura) – redaktor odpowiedzialny za poprawność językową tekstów w języku hiszpańskim
Buata B. Malela (Université de Rouen, CUFR de Mayotte) – redaktor odpowiedzialny za poprawność tekstów w języku francuskim
David Schauffler (Uniwersytet Śląski) – redaktor odpowiedzialny za poprawność tekstów w języku angielskim