Romanica Silesiana

Cena: 18,90 zł

Katowice 2006
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 30,45 zł

Katowice 2007
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Katowice 2008
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 1,05 zł

Katowice 2009
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Romanica Silesiana. No 6: Postcolonialisme et fait littéraire

oprac. Aneta Chmiel, oprac. Andrzej Rabsztyn, oprac. Zuzanna Szatanik, oprac. Ewelina Szymoniak, red. Krzysztof Jarosz
Cena: 33,60 zł

Katowice 2010
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2011
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Romanica Silesiana. No 7: Controverses littéraires

oprac. Aneta Chmiel, oprac. Andrzej Rabsztyn, oprac. Zuzanna Szatanik, oprac. Ewelina Szymoniak, red. Krzysztof Jarosz

Romanica Silesiana. No 8. T. 1: Constructions genrées / Gendered Constructions

red. Krzysztof Jarosz, współudz. Michał Krzykawski, współudz. Zuzanna Szatanik
Cena: 35,70 zł

Katowice 2012
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 42,00 zł

Katowice 2013
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Romanica Silesiana. No 8. T. 2: Costruzioni di genere / Construcciones de género

red. Krzysztof Jarosz, współudz. Aneta Chmiel, współudz. Ewelina Szymoniak

„Romanica Silesiana” 2014, No 9: Rites et cérémonies

oprac. Andrzej Rabsztyn, oprac. Zuzanna Szatanik, oprac. Ewelina Szymoniak, red. Aneta Chmiel
Cena: 21,00 zł

Katowice 2013
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2014
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony