Śląskie Studia Polonistyczne

Kontakt: 
Adres Redakcji
plac Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice
Redakcja nie odsyła materiałów niezamówionych
Oficjalna strona internetowa czasopisma: