Śląskie Studia Polonistyczne

Redaktor naczelny: 
Adam Dziadek
Zespół redakcyjny: 
Maria Barłowska
Mariusz Jochemczyk
Ryszard Koziołek
Grzegorz Olszański
Danuta Opacka‑Walasek
Krzysztof Uniłowski (zastępca redaktora naczelnego)
Sekretarz: 
Anna Kałuża