Śląskie Studia Polonistyczne

Rada programowa: 
Marek Piechota - Przewodniczący 
Uniwersytet Śląski
Edward Balcerzan 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Małgorzata Czermińska 
Uniwersytet Gdański
Maria Delaperrière 
INALCO Paris
Michał Głowiński 
IBL PAN
Jens Herlth 
Universität Freiburg
Marian Kisiel 
Uniwersytet Śląski
Krzysztof Kłosiński 
Uniwersytet Śląski
Erazm Kuźma 
Uniwersytet Szczeciński
Jarosław Ławski 
Uniwersytet w Białymstoku
Jan Malicki 
Uniwersytet Śląski
Aleksander Nawarecki 
Uniwersytet Śląski
Leonard Neuger 
Stockholms universitet
Ryszard Nycz 
Uniwersytet Jagielloński
Józef Olejniczak 
Uniwersytet Śląski
Jerzy Paszek 
Uniwersytet Śląski
Dariusz Pawelec 
Uniwersytet Śląski
François Rosset 
Université de Lausanne
Małgorzata Smorąg‑Goldberg 
Université Paris IV‑Sorbonne
Jerzy Smulski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Marek Tomaszewski 
INALCO Paris
Danuta Ulicka 
Uniwersytet Warszawski
Piotr Wilczek 
Uniwersytet Warszawski