Studia Politicae Universitatis Silesiensis

Redaktor naczelny: 
Jan Iwanek
Zespół redakcyjny: 
Mieczysław Stolarczyk (zastępca przewodniczącego)
Janusz Sztumski
Sylwester Wróbel
Sekretarz: 
Rafał Glajcar