Studia Politicae Universitatis Silesiensis

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 10

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współudz. Rafał Glajcar

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 11

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współred. Rafał Glajcar
Cena: 27,30 zł

Katowice 2013
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2013
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 12

red. Rafał Glajcar, red. Jan Iwanek

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 13

red. Rafał Glajcar, red. Jan Iwanek
Cena: 31,50 zł

Katowice 2014
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Katowice 2014
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 14

red. Rafał Glajcar, red. Jan Iwanek

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 15

red. Rafał Glajcar, red. Jan Iwanek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 25,20 zł

Katowice 2015
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 16

red. Rafał Glajcar, red. Jan Iwanek

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 19

red. Paweł Grzywna, red. Jan Iwanek, red. Robert Radek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Katowice 2017
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 3 (2007)

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współudz. Olga Szura-Olesińska

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 4–5

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współudz. Olga Szura-Olesińska
Cena: 1,05 zł

Katowice 2008
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 38,85 zł

Katowice 2009
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony