Studia Politicae Universitatis Silesiensis

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 6

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 7

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współudz. Rafał Glajcar
Cena: 21,00 zł

Katowice 2010
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2011
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 8

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współred. Rafał Glajcar

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współudz. Marian Mitręga
Cena: 21,00 zł

Katowice 2012
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 33,60 zł

Katowice 2012
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. Vol. 6 (wersja angielska)

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. Vol. 7 (wersja angielska)

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współudz. Rafał Glajcar
Cena: 5,25 zł

Katowice 2013
ISSN 1895-3492
Wydawca: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego

Cena: 5,25 zł

Katowice 2013
ISSN 1895-3492
Wydawca: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2020. T. 30

red. Paweł Grzywna, red. Zbigniew Kantyka, red. Tomasz Kubin

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2020. T. 31

red. Paweł Grzywna, red. Zbigniew Kantyka, red. Tomasz Kubin
Cena: 0,00 zł

Katowice 2020
ISSN 2353-9747
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2020
ISSN 2353-9747
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 17

red. Jan Iwanek, red. Robert Radek
cover
Cena: 1,05 zł

Katowice 2005
ISBN 1895-3492

Cena: 27,30 zł

Katowice 2016
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony