Studia Politicae Universitatis Silesiensis

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 20

red. Paweł Grzywna, red. Jan Iwanek, red. Robert Radek
cover
Cena: 1,05 zł

Katowice 2006
ISBN 1895-3492

Cena: 0,00 zł

Katowice 2018
ISSN e-2353-9747

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 22

red. Paweł Grzywna, red. Jan Iwanek, red. Robert Radek
Cena: 0,00 zł

Katowice 2018
ISSN 2353-9747
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2018
ISSN 2353-9747
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 23

red. Paweł Grzywna, red. Jan Iwanek, red. Robert Radek

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 24

red. Paweł Grzywna, red. Jan Iwanek, red. Robert Radek
Cena: 0,00 zł

Katowice 2018
ISSN 2353-9747
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2019
ISSN 2353-9747
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 25

red. Jan Iwanek, red. Robert Radek, red. Paweł Grzywna

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 26

red. Paweł Grzywna, red. Jan Iwanek, red. Robert Radek
Cena: 0,00 zł

Katowice 2019
ISSN 2353-9747
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2019
ISSN 2353-9747
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 27

red. Paweł Grzywna, red. Zbigniew Kantyka, red. Tomasz Kubin
Cena: 0,00 zł

Katowice 2019
ISSN 2353-9747
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2020
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony