Studia Politicae Universitatis Silesiensis

Lista recenzentów: 
RECENZENCI W 2018 ROKU
dr hab. prof. A—SW LESZEK BULIŃSKI (Ateneum — Szkoła Wyższa w Gdańsku)
dr hab. prof. UMCS HANNA DUMAŁA (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. prof. KUL WOJCIECH GIZICKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jan Pawła II)
dr hab. prof. UR RADOSŁAW GRABOWSKI (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. prof. WSP MIROSŁAW GREWIŃSKI (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie)
dr hab. ADAM HOŁUB (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
dr hab. prof. ALK STANISŁAW JĘDRZEJEWSKI (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
dr hab. DARIUSZ JURUŚ (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. JACEK KNOPEK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. prof. AJD JERZY MIZGALSKI (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
prof. zw. dr hab. ANDRZEJ K. PIASECKI (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
dr hab. MAŁGORZATA PODOLAK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. prof. KA KATARZYNA POKORNA-IGNATOWICZ (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
dr hab. prof. UO RAFAŁ RIEDEL (Uniwersytet Opolski)
dr hab. prof. UMCS WOJCIECH SOKÓŁ (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. zw. dr hab. ELŻBIETA TRAFIAŁEK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)