Sztuka – edukacja – kultura. Z teorii i praktyki edukacji artystycznej

ed. Ewa Linkiewicz, ed. Urszula Szuścik
Place edition: 
Katowice
Year edition: 
2014
ISBN: 
978-83-8012-283-3
Editor: 
Wydawnictwo UŚ
Issue: 
dostępny (wersja papierowa)
Page count: 
328
Dimensions: 
240 mm × 168 mm × 21 mm
Cover: 
broszurowa, szyta, folia matowa, lakier wybiórczy
Product number: 
PN 3265
Others: 
bibliogr., schem., wykr., tab., noty o autorach, key words, summ.
Edition: 
1
Type of publication: 
e-book, praca zbiorowa
Language: 
angielski, polski
56,70 zł

Description

On-line version

 

Publikacja jest także dostępna w wersji elektronicznej na portalach:

 

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

ebookpoint: www.ebookpoint.pl

 

IBUK (możliwość zakupu lub wypożyczenia): www.ibuk.pl

 

01 Cultivating the Arts in Education and Therapy / Kultywowanie sztuki w edukacji i terapii

02 Filozofia, czyli służba Muzom. O potrzebie dialogu między filozofią a sztuką

03 Standardy to nie wszystko

04 Tu i teraz, czyli o niektórych wyzwaniach i kontekstach edukacji artystycznej w ponowoczesnym świecie

05 O życiu w sztuce, o wychowaniu artysty sceny dramatycznej i o roli etyki w przestrzeni teatru. (Z historii teatru rosyjskiego i doświadczenia szkoły Stanisławskiego)

06 Współczesne funkcje sztuki. Sztuka pomiędzy twórcą a odbiorcą na przykładzie twórczości malarskiej artystów środowiska śląskiego

07 Sztuka strategią radzenia sobie z rzeczywistością tanatologiczną

08 Wpływ zajęć artystycznych na niwelowanie zachowań agresywnych młodzieży — doniesienia z badań

09 Systemowe oddziaływania a przygotowanie młodzieży szkolnej do uczestnictwa w kulturze wizualnej

10 Kształcenie plastyczne — refleksje z własnej praktyki

11 Motywy podejmowania studiów na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Komunikat

12 Od zera do bohatera, czyli problemy tworzenia programu edukacji kulturalnej w muzeum uniwersyteckim

13 Młodzież w muzeum — wybrane konteksty edukacji artystycznej

14 Student jako krytyk i artysta w literackim performance

15 W stronę prostoty i umiaru — Land Art

16 Przełamywanie stereotypów w edukacji artystycznej na przykładzie Międzynarodowych Warsztatów Niepokoju Twórczego "Kieszeń Vincenta"

17 W poszukiwaniu nowego teatru dla dzieci

18 Edukacja artystyczna w instytucji kultury a upowszechnianie kultury w instytucji oświaty

19 Perspektywa psychologiczna w edukacji plastycznej dziecka

20 Sztuki plastyczne w procesie kształtowania osobowości i postawy otwartej na świat

21 Arteterapia w pracy oligofrenopedagoga

22 Kreatywne nauczanie w warunkach powszechnego gimnazjum na przykładzie projektu Klas Aktywności Twórczej

23 Synergia nauki i sztuki w projektach artystyczno-edukacyjnych