Punkty za publikacje

Szanowni Państwo Autorzy!
W związku z powtarzającymi się często pytaniami o sposób obliczania punktów za publikacje, mamy przyjemność udostępnić Państwu dokumenty, które obowiązują obecnie – do pobrania na dole strony. Jednocześnie polecamy Państwu zapoznanie się z następującymi serwisami, które uaktualniane są regularnie:

 

1) Strona Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów

www.ck.gov.pl

 

2) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.)

www.ck.gov.pl

 

3) Warsztat badacza – serwis Emanuela Kulczyckiego

ekulczycki.pl

 

4) Wykaz czasopism punktowanych w serwisie „Warsztat badacza” Emanuela Kulczyckiego

ekulczycki.pl

 

5) Nowy tryb habilitacji w serwisie „Warsztat badacza” Emanuela Kulczyckiego

ekulczycki.pl

 

6) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

www.nauka.gov.pl

 

7) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

www.nauka.gov.pl

 

8) Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

www.nauka.gov.pl

 

Dokumenty do pobrania
1) Punkty za publikacje w 2014 roku (dokument zawiera definicje)
2) Punktacja – część A – czasopisma punktowane
3) Punktacja – część B – czasopisma punktowane
4) Punktacja – część C – czasopisma punktowane

 

Mamy nadzieję, iż udostępnione dokumenty ułatwią Państwu pracę, pozostajemy z poważaniem –
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach