Wydawnictwa ciagłe

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współudz. Marian Mitręga

Z Dziejów Prawa. T. 5 (13)

red. Adam Lityński, red. Marian Mikołajczyk, red. Wojciech Organiściak
Cena: 33,60 zł

Katowice 2012
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 42,00 zł

Katowice 2012
ISSN 1898-6986
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 4 (8)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
Cena: 29,40 zł

Katowice 2012
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2012
ISSN 1899-9417
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Folia Philosophica. T. 30

red. Piotr Łaciak

Wieki Stare i Nowe. Tom specjalny: Ludzie i elity pogranicza

red. Maciej Fic, red. Ryszard Kaczmarek
Cena: 31,50 zł

Katowice 2012
ISSN 1231-0913
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2012
ISSN 1899-1556
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Wieki Stare i Nowe. T. 4 (9)

red. Sylwester Fertacz, red. Maria W. Wanatowicz
Cena: 29,40 zł

Katowice 2012
ISSN 1899-1556
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2012
ISSN 1899-9417
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 8

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współred. Rafał Glajcar

Problemy Prawa Karnego. T. 26

red. Kazimierz Marszał
Cena: 21,00 zł

Katowice 2012
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 1,05 zł

Katowice 2008
ISSN 0208-5577
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony