Wydawnictwa ciagłe

Logopedia Silesiana. T. 3

red. Olga Przybyla

Romanica Silesiana. No 8. T. 2: Costruzioni di genere / Construcciones de género

red. Krzysztof Jarosz, współudz. Aneta Chmiel, współudz. Ewelina Szymoniak
Cena: 37,80 zł

Katowice 2014
ISSN 2300-5246
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2013
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Z Dziejów Prawa. T. 6 (14)

red. Adam Lityński, red. Marian Mikołajczyk, red. Wojciech Organiściak
Cena: 42,00 zł

Katowice 2013
ISSN 1896-7604
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 46,20 zł

Katowice 2013
ISSN 1898-6986
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Romanica Silesiana. No 8. T. 1: Constructions genrées / Gendered Constructions

red. Krzysztof Jarosz, współudz. Michał Krzykawski, współudz. Zuzanna Szatanik

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 5 (9)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
Cena: 42,00 zł

Katowice 2013
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 33,60 zł

Katowice 2013
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2013
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 42,00 zł

Katowice 2013
ISSN 1899-9417
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Scripta Classica. Vol. 10

red. Anna Kucz

Wieki Stare i Nowe. T. 5 (10)

red. Sylwester Fertacz, red. Agata Aleksandra Kluczek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2013
ISSN 1732-3509
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2013
ISSN 1899-1556
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony