Wydawnictwa ciagłe

Studia Etnologiczne i Antropologiczne. T. 12: Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności?

red. Kinga Czerwińska, red. Katarzyna Marcol, red. Halina Rusek
Cena: 31,50 zł

Katowice 2012
ISSN 1506-5790
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 12,60 zł

Katowice 2013
ISSN 0860-2107
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Romanica Silesiana. No 7: Controverses littéraires

oprac. Aneta Chmiel, oprac. Andrzej Rabsztyn, oprac. Zuzanna Szatanik, oprac. Ewelina Szymoniak, red. Krzysztof Jarosz

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współudz. Marian Mitręga
Cena: 35,70 zł

Katowice 2012
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 33,60 zł

Katowice 2012
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Z Dziejów Prawa. T. 5 (13)

red. Adam Lityński, red. Marian Mikołajczyk, red. Wojciech Organiściak

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 4 (8)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
Cena: 42,00 zł

Katowice 2012
ISSN 1898-6986
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2012
ISSN 2080-492X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Folia Philosophica. T. 30

red. Piotr Łaciak

Wieki Stare i Nowe. Tom specjalny: Ludzie i elity pogranicza

red. Maciej Fic, red. Ryszard Kaczmarek
Cena: 31,50 zł

Katowice 2012
ISSN 1231-0913
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2012
ISSN 1899-1556
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Wieki Stare i Nowe. T. 4 (9)

red. Sylwester Fertacz, red. Maria W. Wanatowicz
Cena: 29,40 zł

Katowice 2012
ISSN 1899-1556
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2012
ISSN 1899-9417
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony