Dissertationes Iuridicae Universitatis Silesiensis

Przedsiębiorstwo jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych

Magdalena Habdas
cover
Cena: 1,00 zł

Katowice 2007
ISBN 978-83-226-1696-3

Jurysdykcja szczególna w zakresie zobowiązań umownych

Katarzyna Sznajder
cover
Cena: 1,00 zł

Katowice 2007
ISBN 978-83-226-1577-5

Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym

Maciej Zachariasiewicz
Cena: 42,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-784-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Kolizyjnoprawna regulacja umowy ubezpieczenia w rozporządzeniu Rzym I

Marcin Kropka
Cena: 39,90 zł

Katowice 2010
ISBN 978-83-226-1988-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Fundacje zakładane przez osoby prawne Kościoła katolickiego w Polsce

Gabriel Radecki
Cena: 31,50 zł

Katowice 2009
ISBN 978-83-226-1794-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Problematyka ważności umów podlegających konwencji wiedeńskiej z 11 IV 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

Łukasz Żarnowiec
Cena: 1,05 zł

Katowice 2008
ISBN 978-83-226-1766-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym

Robert Netczuk
Cena: 36,75 zł

Katowice 2006
ISBN 978-83-226-1547-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Prawo sądowe Polski Ludowej 1944-1950 a prawo Drugiej Rzeczypospolitej

Anna Stawarska-Rippel
cover
Cena: 1,00 zł

Katowice 2006
ISBN 83-226-1539-6

Subskrybuj Dissertationes Iuridicae Universitatis Silesiensis