„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” - czasopismo naukowe punktowane - 6 pkt

"Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa" 2018, T. 9, z. 1

red. Adam Bartoszek, red. Sławomira Kamińska-Berezowska
Cena: 25,20 zł

Katowice 2018
ISSN 0072-5013
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 7

red. Tomasz Nawrocki
Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISSN 0072-5013
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 6

red. Joanna Kurczewska, red. Marek S. Szczepański, red. Anna Śliz
Cena: 35,70 zł

Katowice 2015
ISSN 0072-5013
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 5

red. Ewa Budzyńska
Cena: 21,00 zł

Katowice 2014
ISBN 0072-5013
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 4

red. Andrzej Górny, red. Justyna Kijonka, red. Agata Zygmunt
Cena: 58,80 zł

Katowice 2013
ISSN 0072-5013
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 3

red. Marek S. Szczepański, red. Anna Śliz
Cena: 18,90 zł

Katowice 2012
ISSN 0072-5013
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa

Zadaniem przywróconych do obiegu naukowego Górnośląskich Studiów Socjologicznych jest:

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 2

red. Kazimiera Wódz
Cena: 27,30 zł

Katowice 2011
ISSN 0072-5013
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 1

red. Wojciech Świątkiewicz
Cena: 42,00 zł

Katowice 2010
ISSN 0072-5013
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Subskrybuj „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” - czasopismo naukowe punktowane - 6 pkt