Michał Skop

Michał Skop – badacz literatury niemieckiej na Górnym Śląsku w XIX wieku (np. Joseph von Eichendorff) i XX wieku (A. Scholtis, Janosch, Bienek). Autor kilkunastu artykułów na ten temat oraz książki o historii miasta Katowice. [10.09.2012]