Adam Antoniewicz

Adam Antoniewicz, doktorant w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich, lektor w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania badawcze: nauczanie cudzoziemców języka polskiego i kultury polskiej, wpływ literatury i filmu na wzrost kompetencji językowych obcokrajowców, rozwój literatury fantasy na tle współczesnej literatury popularnej, struktura mitu i baśni oraz ich przekształcenie we współczesnej literaturze i filmie. [15.11.2012][R]