Dorota Nowalska-Kapuścik

Dorota Nowalska-Kapuścik, socjolog, specjalność: socjologia konsumpcji, turystyki, czasu wolnego, gerontologia społeczna. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współautorka monografii Starość w (wielkim) mieście, współredaktorka i redaktorka licznych książek naukowych i artykułów, organizatorka konferencji i eventów naukowych. [22.07.2021]