Janusz Arabski

Janusz Arabski, emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego, były członek Komitetu Językoznawstwa PAN. Obecnie profesor i kierownik Katedry Filologii w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Promotor 25 doktorów i ponad 300 magistrów filologii angielskiej. Członek Europejskiej Akademii Nauk oraz kilku towarzystw naukowych, m.in. AILA, PTJ, PTN; wiceprezydent Międzynarodowego Towarzystwa Psycholingwistycznego (ISAPL). Uczestniczył w ponad 100 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jako visiting-professor wykładał na uniwersytetach amerykańskich (USA i Chile) oraz europejskich. Był także zapraszany z wykładami do kilkudziesięciu uniwersytetów, m.in. w Ammanie, Bagdadzie, Brisbane, Damaszku, Kuala Lumpur, Seulu, Sofii, Taipei, Tokyo, Toronto.

Zainteresowania naukowe: angielskie językoznawstwo stosowane, problematyka psycholingwistyczna (przyswajanie języka), leksykografia, wymowa amerykańska, studia kontrastywne. [11.10.2012][R]