Witold Jacyków

Witold Jacyków, profesor zw. dr hab. sztuk filmowych. Specjalizuje się w dydaktyce fotografii. Kierownik Zakładu Teorii Sztuki i Fotografii Artystycznej w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym UŚ. w Cieszynie. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Zainteresowania badawcze: Rola fotografii jako medium kreacji artystycznej. Obszary tematyczne w indywidualnej twórczości fotograficznej: portret, akt, pejzaż, fotografia uliczna.

Wybrane publikacje i wystawy: rozdział pt. Jazda / Obraz-między realnością a wirtualnością, refleksją a praktyką artystyczną. Cieszyn 2016; rozdział pt. Ogród jako miejsce zdarzeń osobistych /Ogród miejsce upraw czy symbol. Katowice 2017: rozdział pt. Echa piktorialne w autorskiej twórczości fotograficznej / Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywistości. Katowice 2018. Wystawy fotografii: 2019 Galeria B&B Bielsko-Biała, Galerie Puda Czeski Cieszyn, Czechy, 2018 Galeria B&B Bielsko-Biała, Galeria Środowisk Twórczych Bielsko-Biała, Biuro Wystaw Artystycznych Katowice, 2017 Galeria Bałtycka w Koszalinie, Muzeum Miejskie w Żywcu. [03.12.2019]