Agnieszka Skorupa

Agnieszka Skorupa, psycholog pracująca w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pasjonatka filmu i entuzjastka dydaktyki akademickiej, w efekcie czego opracowała wraz z dr. Michałem Brolem program psychologicznej pracy z filmem, który realizowany jest jako fakultet na kierunku psychologia. Autorka ponad dwudziestu publikacji nt. związku psychologii i filmu, pod jej redakcją ukazała się również książka "Psychologiczna Praca z Filmem" (2014) oraz dwa tomy publikacji "Na tropach psychologii w filmie”: "Film w edukacji i profilaktyce" i "Film w terapii i rozwoju" (2018). Wraz z Michałem Brolem i Patrycją Paczyńską-Jasińską pomysłodawczyni i organizatorka trzech Ogólnopolskich Konferencji Naukowych z cyklu "Filmowe Psycho-Tropy", które okazały się być największym tego typu wydarzeniem w Polsce. Popularyzatorka nauki, autorka licznych warsztatów dedykowanych szerokiemu gronu odbiorców, szczególnie młodzieży. Działania edukacyjne z zastosowaniem filmu prowadziła w ramach różnych grantów i projektów, m.in. współpracowała z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim oraz zaprojektowała i przeprowadziła na terenie województwa śląskiego kampanię profilaktyki HIV/AIDS z zastosowaniem filmów w ramach projektu "Pozytywnie Otwarci".  [31.03.2020]