Agata Cabała

Agata Cabała, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2014 autorka jest koordynatorem z ramienia Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach porozumienia o współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu dydaktyki ogólnej opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach.

 

Zainteresowania badawcze: treści kształcenia w ich aspektach epistemicznych, modalnościowych, semiotycznych. W tym szczególnie definiowanie, jako czynność wiedzotwórcza, badawcza. W zakresie edukacji nieformalnej - rozważania z zakresu edukacji muzealnej, dydaktyki muzealnej.

 

Wybrane publikacje: Integracja nauk w badaniach problemów dydaktycznych. Na przykładzie badań własnych nad modalnością w treściach kształcenia. W: Dydaktyka ogólna i nauki z nią współdziałające. Red. J. Świrko-Pilipczuk (Szczecin 2007); Przekonania a działania. Wybrane aspekty edukacyjne. W: Edukacja jutra. XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe. T. 1. Red. K. Denek, T. Koszczyc, P. Oleśniewicz (Wrocław 2009); Wykorzystanie zasobów muzealnych w edukacji. W: Homo Comunicus. Szkice Pedagogiczne. Red. W. Kojs (Katowice 2000); (współautor Andrzej Kasperek) The Forgotten Slavism. A sociological study on the depreciation of the memory concerning the Slavic heritage in history textbooks and curricula for secondary schools, “Kultura i Edukacja” 2013, nr 5. [2.04.2015]