Paulina Biały

Paulina Biały, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: morfopragmatyka, socjolingwistyka, lingwistyka kulturowa. [23.03.2021]