Magdalena Bełza-Gajdzica

Magdalena Bełza-Gajdzica, doktor nauk humanistycznych w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pedagog specjalny, surdopedagog, pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Wydziale Artystycznym w Cieszynie.

 

Zainteresowania badawcze: komparatystyka specjalna, arteterapia, funkcjonowanie osób z dysfunkcją słuchu, wsparcie studentów niepełnosprawnych, oczekiwania społeczne wobec osób (studentów) niepełnosprawnych.

 

Wybrane publikacje: M. Bełza: Systemy edukacji osób umiarkowanie i znacznie oraz głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie rozwiązań w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce), Wyd. UŚ, (Katowice 2015); Z. Gajdzica, M. Bełza (red.): Wybrane zagadnienia socjalizacji i edukacji osób z ograniczoną sprawnością (Sosnowiec 2011); M. Bełza, D. Prysak, Wsparcie specjalistyczne w szkole specjalnej. W: P. Franiok, R. Kovářová (red.): Prilezitosti v edukacji osob Se specialnimi potrebami (Ostrawa 2009); M. Bełza, Szkolnictwo specjalne w Polsce – różne formy organizacji. W: I. Fajfer-Kruczek, S. Wrona (red.): Wsparcie instytucjonalne w Polsce i Republice Czeskiej (Cieszyn 2011); M. Bełza, Support of the Office for the Disabled – difficult challenges for the helper (the case of the University of Silesia). W: J. Rottermund, I. Fajfer-Kruczek (red.): Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce, (Kraków 2013). Z. Gajdzica, M. Bełza, D. Prysak (red.): Wybrane zagadnienia metodologii i metodyki badań w obszarze niepełnosprawności i codzienności osób z niepełnosprawnością. [16.10.2018]