Bogumiła Bobik

Bogumiła Bobik, dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt  w Instytucie Pedagogiki  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka ponad 50 publikacji naukowych: monografii, rozdziałów oraz artykułów parametrycznych. Łączy pracę badawczą z praktyką pedagogiczną. Obszarami jej zainteresowań badawczych są: organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzin, przemiany polskiej oświaty, głównie na Górnym Śląsku po 1945 roku, oraz problemy społeczne (zaniedbania, niepełnosprawność, zachowania ryzykowne młodzieży). Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – oddział w Krakowie. E-mail: bogumila.bobik@us.edu.pl [12.09.2022]