Maciej Bernasiewicz

Maciej Bernasiewicz, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pedagog i socjolog. W latach 2010–2014 Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. W obszarze praktyki pracował jako społeczny kurator sądowy oraz pedagog podwórkowy (streetworker). Odbywał zagraniczne staże, szkolenia oraz konferencje: w Niemczech (Hamburger Volkshochschule w Hamburgu oraz dwukrotnie Freie Universität Berlin), Austrii (Pädagogische Hochschule Wien), Danii (Via University College, Department of Social Work, Holstebro), Czechach (Ostravska Univerzita v Ostrave oraz Institut Mezioborovych Studii Brno), Słowacji (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie).

 

Zainteresowania badawcze: problematyka polityki karnej, metodyki pracy resocjalizacyjnej wśród nieletnich przestępców, współczesnych koncepcji kryminologicznych, ale także dotycząca procesów globalizacji, nowoczesnych stylów życia i kultury młodzieżowej.

 

Wybrane publikacje: Yuppie oraz squatter. Globalne style życia w lokalnych środowiskach wychowawczych (Katowice 2013); Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej (Kraków 2011); Młodzież i popkultura. Dyskursy światopoglądowe, recepcja i opór (Katowice 2009) oraz ponad 60. artykułów z pogranicza pedagogiki społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej i socjologii kultury; współredaktor książki: Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość (Kraków 2010). [08.02.2017]