Gabriela Besler

Gabriela Besler, doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie filozofii, od 1991 roku zatrudniona w Instytucie Filozofii (obecnie Wydział Humanistyczny) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1990 roku ukończyła studia filozoficzne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i doktoryzowała się tam w 1998 roku. W 2011 habilitowała się w zakresie filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na podstawie monografii Gottloba Fregego koncepcja analizy filozoficznej. W 2018 otrzymała stypendium fundacji The Bednarowski Trust na pobyt badawczy w University of Stirling, Stirling, Scotland.

Zainteresowania badawcze: filozofia i logika Gottloba Fregego, logika przełomu XIX i XX wieku, filozofia analityczna, filozofia języka, tomizm, analogia, metoda naukowa a metoda filozoficzna, analiza, filozofia informacji.

 Wybrane publikacje:

  1. Spór o koncepcję metafizyki. Tomizm egzystencjalny M. A. Krąpca a filozofia analityczna P. F. Strawsona, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk 2002.
  2. Gottloba Fregego koncepcja analizy filozoficznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010.
  3. „Podążamy tymi samymi lub podobnymi drogami myślowymi”. Tematyka korespondencji logicznej Gottloba Fregego z Giuseppem Peanem, Davidem Hilbertem i Bertrandem Russellem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2019.

W latach 2017–2021 kieruje siedmioosobowym zespołem badawczym (grant „Krocząc różnymi ścieżkami, badamy prawdę. Naukowe wydanie krytyczne polskiego tłumaczenia korespondencji Gottloba Fregego” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Uniwersalia 2.2) przygotowującym polskie tłumaczenie korespondencji naukowej Gottloba Fregego. [08.03.2021]