Grażyna Maroszczuk

Grażyna Maroszczuk, dr hab. prof. UŚ  na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Obszar zainteresowań badawczych autorki wyznaczają historycznoliterackie i autobiograficzne zagadnienia współczesnych tekstów prozatorskich, eseistycznych i interlokucyjnych. Opublikowała książki Dyskurs i historie. O powieściach Andrzeja Szczypiorskiego (Katowice 2004) oraz Świadectwa – rozmowy – kreacje. W kręgu tekstów interlokucyjnych (Katowice 2012), autorka artykułów i rozpraw w pracach zbiorowych i czasopismach kulturalno-literackich. [24.08.2021]